Bůh Otec Detail Nejsvětější Trojice Postavy Nového zákona

Průběh restaurátorských prací je zachycen na vybraných detailech (fotografie vlevo zachycuje stav klenby před opravou), které lze vyvolat kliknutím do příslušného rámečku nebo výběrem z horní lišty, ta obsahuje navíc příklady typů poškození klenby, výňatek z laboratorního průzkumu vzorků a signatury, které jsou běžnému pohledu skryty za širokou římsou.
Každou fotografii lze kliknutím zvětšit do samostatného okna.