klenba kaple *  Bůh Otec *  detail Nejsvětější Trojice *  postavy Nového Zákona *  typy poškození *  laboratorní průzkum *  signatury