Výběr z literatury:

Samek Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska, A-I
[1994, Academia Praha, str. 522]

Dědková Libuše: Ignác a Jan Oderličtí a Jakub Zink - barokní malíři v Uničově
[Sborník památkové péče v SM kraji 5, 1982, Profil Ostrava, str. 113]

Měchura Bohumil: Farnost Horní Město a její vesnice
[1997, ŘKFÚ Horní Město, str. 7]