Základní údaje o památce
OkresBruntál
ObecHorní Město
Název objektukostel sv. Máří Magdalény
Rejstříkové č. objektu v ÚSKP8-76/1
Název památkynástropní malba I. Oderlického v kapli sv. Anny
AutorIgnác Oderlický (1710-1761)
Datace1746
Technikafresco-seccoKostel sv. Máří Magdalény

Farní kostel sv. Máří Magdalény byl vystavěn pro protestanty v letech 1611-12 na tradiční gotické dispozici s polygonálním kněžištěm. Po požáru v r. 1659 byly v lodi zbudovány dvoupatrové empory, které v roce 1690 temperou vyzdobil malíř Weintritt. Roku 1741 byla přistavěna ke kostelu kaple sv. Anny, jejíž kopuli vymaloval r. 1746 Ignác Oderlický.
Klenbu pokrývá malovaná nebeská sféra zaplněná postavami Starého a Nového zákona a svatých. Stav fresek před opravou byl výsledkem několika zásahů (1825, konec 19. stol., 1928), přičemž poslední kompaktní přemalba z roku 1928 (J. Wagner) originál zcela překryla. Autorství Oderlického bylo lze doložit pouze na sondě, která byla před lety na fresce provedena. Typologie hlavy anděla, ze které byla přemalba odstraněna, právě tak jako kompoziční řešení celku s jistotou ukazovaly na Oderlického autorství.