Na klenbě kaple sv. Anny přiléhající k farnímu kostelu sv. Máří Magdalény v Horním Městě u Rýmařova byla v letech 2000-2001 restaurována dlouhodobým zatékáním poškozená nástěnná malba Ignáce Oderlického. Původní zářivou barevnost fresky zastíraly laické přemalby z 19. a počátku 20. století završené souvislou pitoreskní výmalbou J. Wagnera z roku 1928.
Restaurátorské práce provedla Romana Balcarová a Yvona Ďuranová pod odborným dohledem Státního památkového ústavu v Ostravě.