severní loď - západ severní loď - východ hlavní loď - západ jižní loď - západ jižní loď - východ kaple sv. Maří Magdalény

Průběh restaurátorských prací na nástěnných malbách J. Sterna v minoritském kostele Narození P. Marie je zachycen na vybraných detailech, kompletní obsáhlá restaurátorská dokumentace je uložena u investora - Konventu minoritů v Krnově a ve Státním památkovém ústavu v Ostravě (písemná zpráva: Y. Ďuranová, fotodokumentace: P. Stirber, R. Balcarová).
Nabídka v horních lištách je (kromě zachycení stavu interiéru po povodni v roce 1997) členěna dle dispozic chrámového prostoru a v rámci každé z lodí pak dle rozvrhu malířské výzdoby. Samostatně je připojen průzkum přilehlé gotické kaple sv. Maří Magdalény.
Výběr lze provádět také kliknutím v příslušné oblasti na plánu klášterního areálu vlevo.
S postupem prací v hlavní lodi a dále v presbytáři bude tato prezentace průběžně aktualizována.
(Plán kostela převzat z 2. svazku Uměleckých památek Moravy a Slezska B. Samka, Academia Praha 1999)