Průběh restaurování - obsah

Minoritský kostel Narození P. Marie v Krnově, restaurování nástěnných maleb Josefa Sterna
Interiér kostela po ničivých povodních v roce 1997
Pohled na triumfální oblouk a klenbu hlavní lodi před zahájením restaurátorských prací
Detaily poškození rokokové freskové výmalby na klenbě hlavní lodi
Detaily poškození fresky J. Sterna v zrcadle na klenbě presbytáře, stav před zahájením restaurování, snímky v rozptýleném světle
Detaily poškození fresky J. Sterna v zrcadle na klenbě presbytáře, stav před zahájením restaurování, snímky v mírně razantním nasvícení
Pohled do kleneb kostela v závěru roku 1999 po dokončení restaurátorských prací v bočních lodích, práce v hlavní lodi pokračovaly od roku 2000 do poloviny roku 2004
Výjev Proměnění na hoře Tábor na klenbě jižní lodi, stav před restaurováním v roce 1998
Výjev Proměnění na hoře Tábor na klenbě jižní lodi, stav po restaurování v roce 1999
Výjev Proměnění na hoře Tábor na klenbě jižní lodi, detaily Krista před restaurováním v rozptýleném a razantním světle a po restaurování
Pohled na střed klenby jižní lodi, stav před restaurováním
Pohled na střed klenby jižní lodi, stav po restaurování
Klenební náběh v jižní lodi, stav před restaurováním
Klenební náběh v jižní lodi, stav po restaurování
Iluzivní okno ve východní stěně hlavní lodi, stav v průběhu a po dokončení restaurátorských prací
Iluzivní okno v severní stěně hlavní lodi, stav v průběhu restaurátorských prací
Pohled na západní část severní boční lodi v průběhu restaurování
Pohled na západní část severní boční lodi po restaurování
Severozápadní roh severní lodi před, v průběhu a po dokončení restaurátorských prací
Sondážní průzkum na stěnách bočních lodí, zjednodušující přemalba z 19. století překrývala detaily původní rokokové výzdoby
Pohled do klenby hlavní lodi v roce 2000 před zahájením restaurátorských prací, v roce 2001 na zrestaurovanou západní část lodi a v roce 2004 na již zcela obnovenou rokokovou výmalbu hlavní lodi
Pohled na rozhraní již zrestaurované západní části a dosud neošetřenou východní část hlavní lodi kostela
Pohled na rozhraní již zrestaurované západní části a dosud neošetřenou východní část hlavní lodi kostela
P. Maria z výjevu Nanebevzetí v medailonu na klenbě v západní části hlavní lodi před, v průběhu a po restaurování
Andělé z výjevu Nanebevzetí v medailonu na klenbě v západní části hlavní lodi před a po restaurování
Apoštol z výjevu Nanebevzetí v medailonu na klenbě v západní části hlavní lodi před, v průběhu a po restaurování
Apoštolové z výjevu Nanebevzetí v medailonu na klenbě v západní části hlavní lodi před restaurováním
Apoštolové z výjevu Nanebevzetí v medailonu na klenbě v západní části hlavní lodi v průběhu restaurování
Apoštolové z výjevu Nanebevzetí v medailonu na klenbě v západní části hlavní lodi po restaurování
Detail apoštola z výjevu Nanebevzetí v medailonu na klenbě v západní části hlavní lodi před, v průběhu a po restaurování
Detail apoštola z výjevu Nanebevzetí v medailonu na klenbě v západní části hlavní lodi před a v průběhu restaurování
Detail z výjevu Mariiny cesty do chrámu v medailonu na klenbě ve středu hlavní lodi před, v průběhu a po restaurování
Andílci na západní stěně hlavní lodi nad varhanami, stav před opravou
Andílci na západní stěně hlavní lodi nad varhanami, stav v průběhu opravy
Andílci na západní stěně hlavní lodi nad varhanami, stav v průběhu opravy po zpevnění a očištění barevné vrstvy před scelující retuší
Detail andílka na západní stěně hlavní lodi nad varhanami
Pohled do jedné z nejvíce zatékáním postižených částí kostela v severozápadním rohu hlavní lodi před a v průběhu opravy
Pohled do jedné z nejvíce zatékáním postižených částí kostela v severozápadním rohu hlavní lodi, v průběhu opravy
Pohled do jedné z nejvíce zatékáním postižených částí kostela v severozápadním rohu hlavní lodi, po opravě
Pohled do jedné z nejvíce zatékáním postižených částí kostela v severozápadním rohu hlavní lodi, klenební kápě před a po opravě
Pohled do jedné z nejvíce zatékáním postižených částí kostela v severozápadním rohu hlavní lodi, klenební náběh před a v průběhu opravy
Pohled do jedné z nejvíce zatékáním postižených částí kostela v severozápadním rohu hlavní lodi, klenební náběh po opravě
Klenební náběh dlouhodobým zatékáním postižené severní části hlavní lodi kostela před opravou v rozptýleném světle
Klenební náběh dlouhodobým zatékáním postižené severní části hlavní lodi kostela před opravou v razantním nasvícení
Klenební náběh dlouhodobým zatékáním postižené severní části hlavní lodi kostela v průběhu čištění a před scelující retuší
Po dokončení restaurování nástěnných a nástropních maleb v hlavní lodi byly práce v druhé polovině roku 2004 přesunuty do presbytáře
Po dokončení restaurování nástěnných a nástropních maleb v hlavní lodi byly práce v druhé polovině roku 2004 přesunuty do presbytáře
Pohled do klenby presbytáře před zahájením restaurátorských prací a v průběhu postupné demontáže lešení po dokončení prací na klenbě
Detail z výjevu Narození P. Marie v zrcadle klenby presbytáře, snímek stavu před opravou v rozptýleném světle
Detail z výjevu Narození P. Marie v zrcadle klenby presbytáře, snímek stavu před opravou v razantním světle
Detail z výjevu Narození P. Marie v zrcadle klenby presbytáře, stav v průběhu opravy
Detail z výjevu Narození P. Marie v zrcadle klenby presbytáře, stav po opravě
Detail z výjevu Narození P. Marie v zrcadle klenby presbytáře, snímek stavu před opravou v rozptýleném a razatním nasvícení a v závěru opravy před scelující retuší
Detail z výjevu Narození P. Marie v zrcadle klenby presbytáře, stav před opravou v rozptýleném světle
Detail z výjevu Narození P. Marie v zrcadle klenby presbytáře, stav před opravou v razantním nasvícení
Detaily z pravé části výjevu Narození P. Marie v zrcadle klenby presbytáře, stav na začátku a v závěru opravy
Alegorie Ctnosti na klenebním náběhu evangelijní strany presbytáře, stav před opravou
Detail iluzivní výmalby na klenebním náběhu evangelijní stěny presbytáře, stav již nevyhovující rekonstrukce z 19. stol., postupné odkrývání původní rokokové výzdoby
Klenební náběh na evangelijní stěně presbytáře, stav po opravě
Klenební kápě na evangelijní straně presbytáře v průběhu opravy
Odkryv původní rokokové výzdoby okenních špalet v presbytáři
Detaily z odkryvu původní rokokové výzdoby okenních špalet v presbytáři, kterou překrývala monochromní šedá přemalba z poč. 20. stol. a celoplošná barevná přemalba z konce 19. stol.
Okenní špalety v presbytáři po restaurování
Štukové římsy hlavic pilastrů s iluzivními mramory, detaily poškození před opravou
Zlacené dřevořezby hlavic pilastrů v průběhu opravy (pozlacovačské práce Petr Bittner)
Evangelisté v iluzivních nikách dolní části stěn presbytáře, stav před opravou
Detaily dolních částí stěn presbytáře, stav před opravou
Detaily dolních částí stěn presbytáře, stav v průběhu opravy
Práce v podkruchtí a podvěží, západní stěna nad vstupem, detail iluzivní mušle s květinovou girlandou před opravou
Práce v podkruchtí a podvěží, průběh opravy západní stěny nad vstupem
Práce v podkruchtí a podvěží, západní stěna nad vstupem – lokální transfer původních uvolněných omítek s malbou
Práce v podkruchtí a podvěží, západní stěna nad vstupem – lokální transfer původních uvolněných omítek s malbou
Práce v podkruchtí a podvěží, západní stěna nad vstupem – lokální transfer původních uvolněných omítek s malbou
Práce v podkruchtí a podvěží, detaily iluzivní výzdoby před opravou
Práce v podkruchtí a podvěží, detail iluzivní výzdoby před opravou
Práce v podkruchtí a podvěží, detail iluzivní výzdoby po opravě
Práce v podkruchtí a podvěží, detaily iluzivní výzdoby před opravou
Práce v podkruchtí a podvěží, detaily iluzivní výzdoby před opravou
Práce v podkruchtí a podvěží, detaily zalíčené iluzivní výzdoby před opravou
Práce v podkruchtí a podvěží, vlhkostí a solemi rozrušené omítky přízemní části kostela, stav před opravou
Práce v podkruchtí a podvěží, výměna vlhkostí a solemi rozrušených omítek v přízemní části kostela
Práce v podkruchtí a podvěží, jižní stěna v přízemí podvěží před a v průběhu opravy
Práce v podkruchtí a podvěží, severní stěna v přízemí podvěží před opravou
Práce v podkruchtí a podvěží, severní stěna v přízemí podvěží v průběhu opravy
Práce v podkruchtí a podvěží, severní stěna v přízemí podvěží v průběhu opravy
Práce v podkruchtí a podvěží, severní stěna v přízemí podvěží po opravě
Práce v podkruchtí a podvěží, upevňování maleb, postupné snímání přemaleb, hloubkové injektáže, čištění trhlin
Práce v podkruchtí a podvěží, tmelení defektů v omítkách, retuše a závěrečné korektury
Práce v podvěží, průhled ze severní části do hlavní a boční lodi před opravou
Práce v podvěží, průhled ze severní části do hlavní a boční lodi po opravě
Práce v podvěží, klenba severního podvěží před opravou
Práce v podvěží, průhled ze severní části do boční lodi po opravě
Práce v podvěží, hloubková injektáž, postupné snímání přemaleb a nečistot, výměna nevhodných plomb
Práce v podvěží, výměna příliš zvětralých či naopak tvrdých cementových plomb z předchozích oprav
Práce v podvěží, jižní část v průběhu opravy – první sondy ve vápnem zalíčených malbách
Práce v podvěží, jižní část v průběhu opravy po odkrytí původní výzdoby a vytmelení defektů
Práce v podvěží, detail jižní stěny při snímání vápenných nátěrů skalpelem
Práce v podvěží, jižní stěna po opravě
Práce v podkruchtí a podvěží, jižní část po opravě
Práce v podkruchtí a podvěží, detail puttů na jižní stěně v průběhu opravy a po opravě
Rekonstrukce mramorového soklu, vlhkostí, solemi a plísněmi rozrušená přízemní část kostela
Rekonstrukce mramorového soklu
Rekonstrukce mramorového soklu
Rekonstrukce mramorového soklu