průběh restaurování *  půdorys objektu *  chrámové prostory *  průzkum kaple *  povodně 1997