Výběr z literatury:

Krsek Ivo: Cyklus fresek v minoritském kostele v Krnově
[Slezský sborník 49, str. 79-82, Opava 1951]

Königová-Kudělková Alena: Soupis stavebních památek v Ostravském kraji
[Slezský studijní ústav Opava, 1953, str. 9,10 ]

Svátek Josef: K stavebnímu vývoji minoritského konventu v Krnově v 18. století
[Krnovsko č. 2, 1957, str. 10,11]

Svátek Josef: Stavební a umělecký vývoj minoritských konventů ve Slezsku a Kladsku v 18. století
[Krakow, 1958]

Indra Bohumír: Krnovští malíři od počátku 17. století do osmdesátých let 19. století
[Časopis slezského zemského muzea, série B č. 3, str. 247-266, SZM Opava 1981]

Krsek Ivo: Malířství pozdního baroka na Moravě
[Dějiny českého výtvarného umění II/2, str. 799, 800, 810, Academia Praha 1989]

Prix Dalibor: Příspěvek ke středověkým dějinám minoritského kláštera v Krnově
[Časopis slezského zemského muzea, série B č. 2, str. 97, SZM Opava 1993]

Schenková Marie: Malířství 18. století v západní části českého Slezska
[Časopis slezského zemského muzea, série B č. 1, str. 62, SZM Opava, 1994]

Schenková Marie: Malířství 18. století v západní části českého Slezska. Katalog autorsky určených děl - III. část
[Časopis slezského zemského muzea, série B č. 2, str. 127, SZM Opava, 1995]

Krsek Ivo: Malířství
[Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, str. 141, 142, 146, Academia Praha, 1996]

Samek Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska, J-N
[Academia Praha, 1999, str. 209-213]