Minoritský klášterní kostel Narození P. Marie v Krnově byl po dlouhodobém uzavření vrácen počátkem 90. let bohoslužbě. Po ničivé povodni v roce 1997 se přistoupilo v rámci celkové obnovy areálu k restaurování bohaté malířské výzdoby, které je dotováno Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu záchrany architektonického dědictví. Jednotná rokoková výzdoba je dílem brněnského malíře Josefa Sterna z let 1765-1766.
V letech 1998-1999 byly restaurovány malby v obou bočních lodích, od roku 2000 probíhají práce v hlavním chrámovém prostoru.
Restaurátorské práce provádějí akademičtí malíři - restaurátoři s příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR pod odborným dohledem Státního památkového ústavu v Ostravě.