bílé odražené světlo, označení vrstev fluorescence v UV SEM snímek, obraz v odražených elektronech

Popis a souhrnné interpretace vrstev
1. omítka - vápno, písek (křemen a různé alumosilikáty s obsahem K, Na, Mg, Fe)
2. vrstva vápenného nátěru
3. vrstva železitých okrů
4. vrstva uhlové černi
5. povrchové nečistoty a výkvěty

(výtah z laboratorního průzkumu provedeného v Chemické laboratoři malířského atelieru Restaurátorské školy AVU v Praze a v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži)
Autoři: RNDr. Janka Hradilová, Dr. David Hradil
Fotodokumentace: RNDr. Janka Hradilová, Dr. Snejana Bakardjieva