Stratigrafie vrstev
Sonda z ledna 2001 byla v srpnu téhož roku rozšířena o stratigrafii, rozlišující pod současnou hlinkovou výmalbou (vrstva č. 1) další vrstvy převážně vápenných líček - z jejich monochromních bělavých tónů se vyděluje namodralá vrstva č. 3. V této sondě nebyl potvrzen krycí plněný šedohnědý nátěr, středověkým barevným vrstvám předchází vápenná líčka (vrstva č. 8). Odlišnost intenzity tónů dříve a stratigrafií nyní odkryté barevné vrstvy dokumentuje nový nános nečistot z dosud neukončených archeologických výkopů.