detail výjevu Mrtvé pohřbívati jezdec vjíždějící do Leviatanovy tlamy

Výjev ze skutků milosrdenství - Mrtvé pohřbívati
Jezdci vjíždějící do Leviatanovy tlamy