Průběh restaurování
Průběh restaurování-obsah
Odkryv jižní stěny sakristie
Výtah z laboratorního průzkumu
Stratigrafie vrstev