zpět MS-památky
Krnov, kostel sv. Benedikta - restaurování středověkých maleb
Úvod * Restaurátorská fotodokumentace * Údaje o památce * Výběr z literatury * Realizační tým