Realizační tým
InvestorŘímskokatolická farnost Krnov (Ing. Dobroslav Janko) za finančního přispění
Městského úřadu v Krnově a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Stavebně historický průzkumPhDr. Antonín Grůza
Ing.arch. Naděžda Goryczková
Památkový ústav v Ostravě, červen 1999
Archeologický průzkumMichal Zezula (2000-2003)
Orientační restaurátorský průzkumakad.mal. Jan Knor (leden 2001)
Restaurátorské práce 2001-2007akad.mal. Romana Balcarová
akad.mal. Lenka Helfertová
akad.mal. Markéta Pavlíková
Mgr. akad.mal. Theodora P. Popova
Památkový dohledMgr. Šárka Bínová-Fidrichová, Mgr. Dalibor Halátek, Mgr. Hana Pavelková,
Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ostravě
Andrea Šírová, Lenka Bednářová, Městský úřad Krnov
KonzultacePhDr. Zuzana Všetečková, Ústav dějin umění AV ČR
PhDr. Dalibor Prix, CSc., Ústav dějin umění AV ČR
PhDr. Karel Müller, Zemský archiv v Opavě
Laboratorní průzkumRNDr. Janka Hradilová, Dr. David Hradil, Dr. Snejana Bakardjieva,
Chemická laboratoř malířského atelieru Restaurátorské školy Akademie výtmarných umění v Praze,
Ústav anorganické chemie AV ČR v Řeži (září-říjen 2001)
Technická výpomocKarel Hlubuček
Catering 2001-2007Kofola music club Krnov