V rámci oprav kostela sv. Benedikta v Krnově-Kostelci byl v roce 2000 proveden archeologický a následně restaurátorský průzkum omítkových vrstev v sakristii, která je kněžištěm původního středověkého kostela. Potvrdily se přitom předpoklady stavebně historického průzkumu o existenci původních nástěnných maleb v tomto prostoru. Vzhledem k paralelně probíhajícímu archeologickému průzkumu byla v létě 2002 odkryta malířská výzdoba na jižní stěně interiéru, v letech 2003-2007 pak byl kolektivem restaurátorek proveden celoplošný odkryv a restaurování nástěnných maleb, které dokládají několik etap středověké výzdoby od 2. poloviny 13. do 1. poloviny 15. století.