dekorativní výplň z hlaviček mořský koník sedící čertík bizarní profil třetí pole druhé pole první pole

Průběh restaurátorských prací v hlavním chrámovém prostoru je dokumentován na vybraných detailech, kompletní obsáhlé restaurátorské zprávy jsou uloženy u investora - Řádu Milosrdných bratří v Brně a na Státním památkovém ústavu tamtéž (písemná zpráva: Y. Ďuranová, fotodokumentace: H. Vítová, R. Balcarová).
Nabídka v horní liště je členěna dle dispozic chrámového prostoru na jednotlivá klenební pole, výběr lze provádět také kliknutím na příslušnou část klenby na fotografii vlevo. Písmena na snímku lokalizují pro Sebastiniho typické hravé detaily ornamentální výzdoby, které tvoří samostatnou podnabídku.
S postupem prací na klenbě a stěnách hlavní lodi a dále na kůru bude tato prezentace průběžně aktualizována.