František Antonín Sebastini-Šebesta (1724? - 1789)

Prostějovský malíř František Antonín Sebastini (Šebesta) vytvořil na střední Moravě a ve Slezsku velmi zajímavé dílo, které nezapře důvěrné poznání vídeňské rokokové malby, jejíž podněty přetvořil ve svérázný projev, převádějící prvky rokokové kultury do zlidovělých poloh. Sklon k expresivnímu vyjadřování, zjednodušování a deformaci tvarů, stejně jako sklon k naivnímu vypravěčství se staví do protikladu s vyspělou rafinovanou barevností i světelností jeho obrazů. Vedle výrazného vlivu F. A. Maulbertsche můžeme v jeho díle sledovat ohlasy dalších současníků jako I. Raaba a J. Sterna.


Výběr z díla:

1755: cyklus fresek k oslavě sv. Jana Nepomuckého, kostel Milosrdných bratří v Prostějově
1772-74: cykly fresek v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticích (okres Opava, klenba zničena 1945)
1776: cyklus fresek ze života sv. Bartoloměje, farní kostel v Glogowku (Polsko)
1779: křížová cesta, kostel sv. Martina v Široké Nivě (okres Bruntál)
1782: křížová cesta, kostel sv. Jana Křtitele, Velké Losiny
1781-84: fresky augustiniánského kostela ve Šternberku