Výběr z literatury:

Krsek Ivo: F. A. Sebastini
[1956, Krajské nakladatelství Olomouc, str. 9-12, 19-21, 71]

Krsek Ivo: Malířství pozdního baroka na Moravě
[Dějiny českého výtvarného umění II/2, str. 808 - 809, Academia Praha, 1989]

Toman Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců
[II. díl, str. 401, 1950, reprint Výtvarné centrum Chagall Ostrava, 1993]

Schenková Marie: Malířství 18. století v západní části českého Slezska. Katalog autorsky určených děl - III. část
[Časopis slezského zemského muzea - série B, str. 124 - 126, SZM Opava 1995, č. 2]

Krsek Ivo, Kudělka Zdeněk, Stehlík Miloš, Válka Josef: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku
[Academia Praha, 1996, str. 61, 110, 144-145, 299, 440, 552-555]