zpět MS-památky
Restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově
Úvod * Restaurátorská fotodokumentace * Údaje o památce * F.Sebastini * Výběr z literatury