Areál špitálního kostela sv. Jana Nepomuckého řádu Milosrdných bratří v Prostějově prochází od 90. let minulého století náročnou celkovou obnovou, jejíž součástí jsou i restaurátorské práce na nástěnných malbách Františka Antonína Sebastiniho v interiéru kostela.
Investorem prací je Provincialát česko-moravské provincie Hospitálního řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří se sídlem v Brně za výrazného přispění města Prostějova a Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
V letech 1998-1999 byly restaurovány malby v presbytáři, v roce 2000 pokračovaly práce již v hlavním chrámovém prostoru na dvou klenebních polích před vítězným obloukem, v roce 2001 bylo dokončeno střední klenební pole. Průběh restaurátorských prací v hlavním chrámovém prostoru dokumentuje následující prezentace.
Restaurátorské práce provedly akademické malířky - restaurátorky s příslušným oprávněním Ministerstva kultury ČR Yvona Ďuranová, Hana Vítová a Romana Balcarová pod odborným dohledem Památkového ústavu v Brně.