Výběr z literatury:

Prix Dalibor: Stavební vývoj kostelů Nanebevzetí P.Marie v Bruntále a Zvěstování P.Marie ve St.Městě u Bruntálu ..
[Časopis slezského zemského muzea, série B č. 2, str. 110, SZM Opava 1991]

Samek Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska, A-I
[Academia Praha 1994, str. 277]

Prix Dalibor: Gotická přestavba kostela Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu
[Umění, časopis Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, 1999 č. 1/2, str. 3]

Všetečková Zuzana: Nástěnné malby v kostele Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu
[Umění, časopis Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, 1999 č. 1/2, str. 18]

Všetečková Zuzana: Nástěnné malby v kostele Panny Marie, dnes Neposkvrněného početí Panny Marie
[In: Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, IV. Opava, str. 71, Moravská galerie Brno 1999]

Všetečková Zuzana: Podzim středověku v moravských a slezských nástěnných malbách konce 14. a počátku 15. století
[In: Podzim středověku, sborník sympozia, Moravská galerie Brno 2001, str. 25]

Líbal Dobroslav: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek
[Unicornis Praha 2001, str. 45]