zpět MS-památky
Restaurování nástěnných maleb v kostele P. Marie ve Starém Městě
Úvod * Restaurátorská fotodokumentace * Údaje o památce * Výběr z literatury * Realizační tým