Realizační tým
InvestorŘímskokatolická farnost Bruntál (TA Karel Peschke) za finančního přispění referátu regionálního rozvoje OkÚ Bruntál (ing. Zdeněk Žilka) a Česko-německého fondu budoucnosti
Restaurátorské práceakad.mal. Romana Balcarová
Památkový dohledPhDr. Libuše Dědková (1994)
Mgr. Šárka Bínová-Fidrichová (2001-2002)
ing.arch. Naděžda Goryczková (2002)
KonzultacePhDr. Zuzana Všetečková, Ústav dějin umění AV ČR
Architektonické řešeníDoc.ing.akad.arch. Václav Girsa, Girsa AT s.r.o.
Archeologický výzkumArcheologický ústav AV ČR Brno
Laboratorní průzkum barevné vrstvyDorothea Pechová (1999)
Analýza omítek a malting. Dagmar Michoinová, SÚPP (2002)