hlava Aarona během odkryvu závěrečný stav po retuši

Levá strana sanktuária s postavou Árona
Jeho kněžské roucho je charakterizováno čitelnými fragmenty zlatých zvonečků připevněných na spodním lemu, pokrývku hlavy tvoří papežská tiára jako předobraz křesťanského kněžství, dalším určujícím atributem je kadidelnice.