stav během odkryvu stav po odstranění vápenných a hlinkových přetěrů stav po vytmelení a vyjmutí cihlové zazdívky stav po opravě

Sanktuárium s malířskou výzdobou v průběhu opravy
Omítky v bezprostředním okolí nově osazeného kamenného ostění a části figur, které se nedochovaly, byly ponechány bez rekonstrukční retuše a pouze byl sjednocen jejich podklad - vápenný nátěr.