detail nohy Árona po opravě střední část rollwerku po opravě detail nohy Mojžíše během odkryvu detail nohy Mojžíše po opravě

Detaily rollwerku pod otvorem sanktuária