rozsah restaurátorského průzkumu

Sondážní průzkum
Na základě mnoha drobných, ale i páskových hloubkových sond bylo možno lokalizovat figurální výjev, který rámoval velkou plombu vzniklou zacelením niky sanktuaria.