zpět MS-památky
Stará Ves nad Ondřejnicí - restaurování renesančního sanktuária
Úvod * Restaurátorská fotodokumentace * Údaje o památce