Při restaurátorském průzkumu, který si vyžádala úprava interiéru kostela sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, se na evangelijní straně presbytáře naproti osazeným náhrobkům jeho zakladatelů objevila cenná figurální malba, kterou lze zařadit do doby výstavby kostela, tj. před rok 1600.