Vranov - restaurování obrazů
restaurování závěsných obrazů
pohled do presbytáře před opravou
hlavní oltář, obraz Nanebevzetí P. Marie, detail P. Marie v průběhu zeslabování laků a snímání přemaleb
hlavní oltář, obraz Nanebevzetí P. Marie, detail P. Marie po očištění barevné vrstvy
hlavní oltář, obraz Nanebevzetí P. Marie, porovnání tváří z obrazu Nanebevzetí P. Marie a sv. Barbory
hlavní oltář, obraz Nanebevzetí P. Marie, detail nohy apoštola, lokální upevňování a korekce starých tmelů
hlavní oltář, obraz Nanebevzetí P. Marie, detail nohy apoštola, lokální upevňování a korekce starých tmelů
hlavní oltář, obraz Nanebevzetí P. Marie, detail nohy apoštola, lokální upevňování a korekce starých tmelů
hlavní oltář, obraz Nanebevzetí P. Marie, stav před opravou / v průběhu opravy / po opravě
oltář sv. Barbory, obraz sv. Barbory, stav před opravou
oltář sv. Barbory, obraz sv. Barbory, čištění a scelování rubu plátna / konsolidace na nízkotlakém vakuovém stole
oltář sv. Barbory, obraz sv. Barbory, detail světice: stav před opravou / při zeslabování laků / po sejmutí přemaleb a vytmelení defektů
oltář sv. Barbory, obraz sv. Barbory, stav před opravou / stav v průběhu opravy / stav po opravě
oltář sv. Josefa, obraz sv. Josefa, stav před opravou
oltář sv. Josefa, obraz sv. Josefa, stav před opravou / stav v průběhu opravy / stav po opravě
oltář sv. Josefa, obraz sv. Josefa, průběh opravy v detailu Ježíška
oltář sv. Josefa, obraz sv. Josefa, průběh opravy v detailu Ježíška
oltář sv. Josefa, obraz sv. Josefa, průběh opravy v detailu Ježíška
nástavec oltáře sv. Barbory, obraz P. Marie s Josefem, stav před opravou s rámem / v rozptýleném světle / rub desky v razantním nasvícení
nástavec oltáře sv. Barbory, obraz P. Marie s Josefem, stav před opravou, detail v rozptýleném a razantním světle
nástavec oltáře sv. Barbory, obraz P. Marie s Josefem, stav před opravou, detail v rozptýleném a razantním světle
nástavec oltáře sv. Barbory, obraz P. Marie s Josefem, stav před opravou, detail v rozptýleném a razantním světle
nástavec oltáře sv. Barbory, obraz P. Marie s Josefem, stav před opravou, detail v rozptýleném a razantním světle / stav v průběhu zeslabování zálivů ztmavlých laků
nástavec oltáře sv. Barbory, obraz P. Marie s Josefem, stav po vytmelení před retuší / stav po opravě
nástavec oltáře sv. Josefa, obraz Útěk do Egypta, stav před opravou / detail Josefa v rozptýleném světle před opravou / detail P. Marie při zeslabování laků
nástavec oltáře sv. Josefa, obraz Útěk do Egypta, průběh opravy: sondy v ztmavlých lacích / zeslabování laků / tmelení defektů / stav po opravě
nástavec oltáře sv. Josefa, obraz Útěk do Egypta, průběh opravy: sondy v ztmavlých lacích / zeslabování laků / tmelení defektů / stav po opravě
nástavec oltáře sv. Josefa, obraz Útěk do Egypta, průběh opravy: sondy v ztmavlých lacích / zeslabování laků / tmelení defektů / stav po opravě
nástavec oltáře sv. Josefa, obraz Útěk do Egypta, průběh opravy: sondy v ztmavlých lacích / zeslabování laků / tmelení defektů / stav po opravě
oltář sv. Jana Nepomuckého, obraz Jan Nepomucký vzdává hold P. Marii, stav před opravou / v závěru opravy před scelující retuší / po opravě
oltář sv. Jana Nepomuckého, obraz Jan Nepomucký vzdává hold P. Marii, rubová strana v průběhu opravy, snímání staré již nevyhovující rentoaláže pomocí parního skalpelu
oltář sv. Jana Nepomuckého, obraz Jan Nepomucký vzdává hold P. Marii, stav v průběhu opravy, konsolidace na nízkotlakém vakuovém stole
oltář sv. Jana Nepomuckého, obraz Jan Nepomucký vzdává hold P. Marii, detaily obrazu před opravou
oltář sv. Jana Nepomuckého, obraz Jan Nepomucký vzdává hold P. Marii, detaily obrazu v průběhu opravy: zeslabování laků a starých retuší / stav po opětovném vytmelení drobných defektů
nástavec oltáře sv. Jana Nepomuckého, obraz Madony, stav před opravou / v průběhu zeslabování laků a přemaleb / po opravě v nově zhotoveném rámu
nástavec oltáře sv. Jana Nepomuckého, obraz Madony, uvolňování již nevyhovující staré rentoaláže
nástavec oltáře sv. Jana Nepomuckého, obraz Madony, průběh opravy: sondy v lacích a přemalbách / po sejmutí laků a přemaleb před vyjmutím starých tmelů / před retuší
pohled do presbytáře po opravě interiéru, ve štukových rámcích na evangelijní straně závěsné obrazy Navštívení P. Marie a Narození Krista
Narození Krista, stav před opravou / v průběhu opravy po vytmelení defektů před scelující retuší / po opravě
Narození Krista, detail šatu P. Marie v průběhu snímání přemaleb
Narození Krista, detail šatu P. Marie v průběhu snímání přemaleb
Narození Krista, detail šatu P. Marie v průběhu snímání přemaleb
Narození Krista, detail Ježíška a pravé ruky P. Marie v průběhu snímání přemaleb a odstraňování starých tmelů
Narození Krista, detail Ježíška a pravé ruky P. Marie v průběhu snímání přemaleb a odstraňování starých tmelů
Narození Krista, detail Ježíška a pravé ruky P. Marie v průběhu snímání přemaleb a odstraňování starých tmelů
Narození Krista, detail tváře Josefa v průběhu snímání přemaleb a starých tmelů
Narození Krista, detail tváře Josefa v průběhu snímání přemaleb a starých tmelů
Narození Krista, detail tváří v levé části obrazu v průběhu snímání přemaleb a starých tmelů
Narození Krista, detail tváří v levé části obrazu v průběhu snímání přemaleb a starých tmelů
Narození Krista, detail ramene sv. Josefa v průběhu snímání přemaleb a starých tmelů
Narození Krista, detail ramene sv. Josefa v průběhu snímání přemaleb a starých tmelů
Narození Krista, detail ramene sv. Josefa v průběhu snímání přemaleb a starých tmelů
Narození Krista, snímání přemaleb chemickou cestou
Narození Krista, detail s levou rukou P. Marie v průběhu snímání přemaleb a starých tmelů
Narození Krista, detail horní části obrazu se sondou v přemalbách
Narození Krista, detail horní části obrazu v průběhu snímání přemaleb a starých tmelů
Narození Krista, uvolňování nevyhovující staré rentoaláže
Narození Krista, zbavování původní plátěné podložky starých tmelů a zbytků klihového lepu
Narození Krista, scelování původní plátěné podložky
Narození Krista, scelování původní plátěné podložky
Narození Krista, scelování původní plátěné podložky
Narození Krista, scelování původní plátěné podložky
Narození Krista, očištěný a scelený rub plátna před celkovou konsolidací
Narození Krista, snímání ochranného papírového přelepu z líce malby
Narození Krista, detail defektu v horní části obrazu po doplnění plátěné podložky
Narození Krista, horní část obrazu po vytmelení defektů
Narození Krista, detaily obrazu po vytmelení četných defektů
Narození Krista, úprava hran a rubu obrazu v závěru opravy
Navštívení P. Marie, stav před opravou / stav po opravě
Navštívení P. Marie, první sondy v nánosech ztmavlých laků a nečistot
Navštívení P. Marie, detail tváře P. Marie: sav před opravou / po sejmutí laků a nečistot před odstraněním ztmavlých retuší
Navštívení P. Marie, detail s P. Marií, postupné čištění barevné vrstvy
Navštívení P. Marie, detail s P. Marií, postupné čištění barevné vrstvy
Navštívení P. Marie, detail s P. Marií, postupné čištění barevné vrstvy
Navštívení P. Marie, detail s P. Marií, postupné čištění barevné vrstvy
Navštívení P. Marie, rub obrazu před opravou: zborcený napínací rám a nevyhovující podlepení
Navštívení P. Marie, rub obrazu: snímání nevyhovujícího podlepení / zadní strana obrazu po nové rentoaláži v závěru opravy