Vranov - petrifikace
restaurování oltářní architektury - konstrukce
hlavní oltář, před opravou / oprava konstrukce a montáž restaurované architektury / před osazením sochařské výzdoby / po opravě
hlavní oltář, rozebrání a klížení oltářní římsy / oprava konzolového dílu / doplnění chybějících částí voluty
oltář sv. J. Nepomuckého, před opravou / v průběhu montáže restaurované architektury / po opravě
oltář sv. J. Nepomuckého, oprava římsy a horního dílu / před demontáží nepůvodní desky / nově rekonstruovaná menza
oltář sv. Barbory, před opravou / montáž restaurované architektury a nové menzy / nové nosné konstrukce / po opravě
oltář sv. Barbory, oprava pilastru / výsprava římsy / rubová strana nástavce / zpevňování konstrukcí dolního dílu a postupné dokližování volných částí
oltář sv. Josefa, před opravou / v průběhu montáže restaurované architektury a nové menzy / po opravě
oltář sv. Barbory, průběh restaurování, střední díl po rekonstrukci
varhanní skříň, hrací stůl a pozitiv, před opravou / klížení rámové konstrukce a říms po opravě
varhanní skříň, hrací stůl a pozitiv, dno pozitivu napadené červotočem, poškozené čepy stojek / vyztužení skříně varhan / pozitiv po truhlářské opravě
petrifikace, Pavel Hanč, Lenka Helfertová, Markéta Pavlíková, Romana Balcarová, Jana Michálková
způsoby petrifikace, lokální injektáž / máčení / vakuové napouštění
vakuová petrifikace, příprava fólie
vakuová petrifikace, postupné balení do ochranných sítí a vyplňování volných prostor měkkými klíny
vakuová petrifikace, postupné balení do ochranných sítí a vyplňování volných prostor měkkými klíny
vakuová petrifikace, postupné balení do ochranných sítí a vyplňování volných prostor měkkými klíny, vydlabaný otvor zaplňují prázdné plastové lahve
vakuová petrifikace, postupné balení do ochranných sítí a měkkých fólií
vakuová petrifikace, postupné balení do ochranných sítí a měkkých fólií
vakuová petrifikace, nasazení obalu z pevné fólie
vakuová petrifikace, vývěva zapojená přes přepouštěcí nádobu / sítě a armatury chrání sochy při zapojení vakua
vakuová petrifikace, balní do ochranných sítí a armatur / balení do měkkých fólií a pěnovek / zavaření do pevného obalu / zapojení vakua
vakuová petrifikace, použití nižšího stupně odsávaného vzduchu / vyšší stupeň odsávání
vakuová petrifikace, totální degradace dřevěné hmoty, tvar drží pouze druhotná křída
vakuová petrifikace, vyfukování požerků červotočů kompresorem / doplnění chybějící hmoty pilinami s klihem
petrifikace, sochy po vyjmutí z petrifikačního roztoku / tmely ze starých výsprav se v napouštěcím roztoku uvolnily