Vranov - restaurování polychromie
restaurování polychromie
restaurování polychromie, sondy ve ztmavlých lacích a přemalbách
restaurování polychromie, sondy ve ztmavlých lacích a přemalbách
restaurování polychromie, sondy v přemalbách, postupné zeslabování ztmavlých laků
restaurování polychromie, postup opravy středního dílu oltáře sv. Josefa
restaurování polychromie, rekonstrukce menz oltářů sv. Jana Nepomuckého, sv. Barbory a sv. Josefa
restaurování polychromie, oprava bíle polychromovaného a zlaceného rámu a řezeb z oltářů sv. Barbory a sv. Josefa
restaurování polychromie, postupné snímání ztmavlých laků a nečistot
restaurování polychromie, novodobé četné nápisy vyryté tužkou / snímání ztmavlých laků a nečistot / historický nápis z r. 1890 ponechán bez retuší
restaurování polychromie, iluzivní mramory oltářní skříně před a po opravě (historické nápisy ponechány, novodobé tmeleny a retušovány)
restaurování polychromie, oprava zlacených řezeb (na závitnici vpravo dole původní rytá značka pozlacovače)
restaurování polychromie, upevňování, čištění, tmelení a doplnění plátkovým zlatem
restaurování zlacených řezeb, řezby z varhan před a po opravě / detail svícnu ze svatostánku v průběhu snímání nepůvodní křídové mezivrstvy
restaurování zlacených hlavic sloupové architektury oltářů, před opravou / po zpevnění, vyčištění zlata a vytmelení defektů / po opravě
restaurování obrazového zlaceného rámu z hlavního oltáře a z oltáře sv. Jana Nepomuckého
restaurování zlaceného a na stříbře lazurovaného rámu z nástavců bočních oltářů