Vranov - restaurování soch
restaurování sochařské výzdoby oltářů
sochařská výzdoba hlavního oltáře stav před opravou / stav před instalací restaurované sochařské výzdoby / stav po opravě
sochařská výzdoba hlavního oltáře nástavec oltáře před demontáží a restaurováním
sochařská výzdoba hlavního oltáře, laboratorní průzkum polychromie
sochařská výzdoba nástavce hl. oltáře, Kristus, postupné snímání přemaleb inkarnátu / stav po opravě
sochařská výzdoba hlavního oltáře sondážní průzkum polychromie Boha Otce a anděla z nástavce / sv. Heřman před a v průběhu snímání přemaleb inkarnátu
sochařská výzdoba nástavce hlavního oltáře stav anděla před opravou / stav anděla po opravě
sochařská výzdoba nástavce hlavního oltáře stav anděla před opravou / stav anděla po opravě
sochařská výzdoba nástavce hlavního oltáře - dořezby
sochařská výzdoba retabula hl. oltáře, sv. Heřman, stav před restaurováním / v závěru opravy před scelením zlacení / po restaurování před osazením na oltář
retabulum hl. oltáře, sv. Jan Nepomucký, detail rochety před restaurováním / destruovaná bota před opravou a po dořezbě / v závěru opravy zlacení
retabulum hl. oltáře, sv. Jan Nepomucký, stav před opravou / po opravě před montáží
sochařská výzdoba svatostánku, stav před opravou / stav po sejmutí přemaleb / stav po vytmelení dořezba chybějícího křidélka, vytmelení vyčištěného zlacení / stav po opravě před montáží
sochařská výzdoba, hlavní oltář
andělé z oltáře sv. Barbory a sv. Josefa, oltáře před opravou / zadní strana jednoho z andělů s datací opravy / starší výsprava plinty
andělé z oltáře sv. Barbory a sv. Josefa, stav před opravou, detaily novodobé úpravy hliníkovou fólií / sonda na původní polychromii
sochařská výzdoba oltáře sv. Barbory a sv. Josefa, detail anděla před opravou
sochařská výzdoba oltáře sv. Barbory a sv. Josefa, detail anděla v průběhu opravy
sochařská výzdoba oltáře sv. Barbory a sv. Josefa, detail anděla v průběhu opravy
sochařská výzdoba oltáře sv. Barbory a sv. Josefa, detail anděla v průběhu opravy
andělé z oltáře sv. Barbory a sv. Josefa, detaily poškozené původní polychromie pod přemalbami
andělé z oltáře sv. Barbory a sv. Josefa, detail před opravou
andělé z oltáře sv. Barbory a sv. Josefa, detail v průběhu snímání přemaleb
andělé z oltáře sv. Barbory a sv. Josefa, detail po sejmutí přemaleb
andělé z oltáře sv. Barbory a sv. Josefa, příprava pro vakuovou petrifikaci / vysazení poškozených a chybějících částí lipovým dřevem / tmelení inkarnátu dořezba chybějícího prsteníčku
andělé z oltáře sv. Barbory a sv. Josefa, zkoušky rekonstrukce polychromie draperií, křídování, zlacení a stříbření s lazurou
anděl z oltáře sv. Barbory - průběh restaurování
anděl z oltáře sv. Barbory - průběh restaurování
anděl z oltáře sv. Josefa - průběh restaurování
anděl z oltáře sv. Josefa - průběh restaurování
sochařská výzdoba oltářů sv. Barbory a sv. Josefa, stav po opravě
archandělé v presbytáři, stav po opravě
archandělé v presbytáři, stav před opravou
archandělé v presbytáři, totální degradace dřevěné hmoty, tvar křídla drží pouze druhotná křídová vrstva
archandělé v presbytáři - průběh restaurování
archandělé v presbytáři - průběh restaurování
archandělé v presbytáři - průběh restaurování
archandělé v presbytáři - průběh restaurování
rekonstrukce andělů z varhan - modelace v hlíně dle fotodokumentace / řezba v lipovém dřevě / křídový podklad a zlacení na poliment plátkovým zlatem / polychromie inkarnátu
rekonstrukce andělů z varhan - modelace v hlíně dle fotodokumentace / řezba v lipovém dřevě / křídový podklad a zlacení na poliment plátkovým zlatem / polychromie inkarnátu
rekonstrukce andělů z varhan, polychromované a zlacené dřevo osazení replik andělů na restaurovaný pozitiv