Figury na klenební kápi Detail klenebního čela Výjevy na klenebním čele Pás výjevů nad oknem Třetí pás výjevů Běsové ve scénách smrtelných hříchů Běsové ve scénách smrtelných hříchů Běsové ve scénách smrtelných hříchů - psovitá šelma Výjev ze čtvrtého pásu

Odkryv jižní stěny sakristie (2002)


Figury na klenební kápi
Výjevy na klenebním čele
Detail klenebního čela
Pás výjevů nad oknem
Třetí pás výjevů
Výjev ze čtvrtého pásu
Běsové ve scénách smrtelných hříchů