zpět MS-památky
Restaurování nástěnných maleb v kostele Narození P. Marie v Krnově
Úvod * Restaurátorská fotodokumentace * Údaje o památce * J.Stern * Výběr z literatury